Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 04.1

Постоянна връзка.