Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 03.5

Постоянна връзка.