Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 03.1

Постоянна връзка.