Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 02.2

Постоянна връзка.