Трансформация на данни с Using Locale в Power Query

PQ Locale 02.1

Постоянна връзка.