Три фундаментални книги по счетоводство

Да се пише за книги по счетоводство в блог за Excel не е нелогично. Все пак Excel е основният и най-важен инструмент за съвременния счетоводител. Но не това е причината за тази статия. Написах я, защото във всеки учебник по счетоводство задължително се споменават в няколко реда три книги. Така счетоводителите знаят, че Лука Пачиоли е бащата на счетоводството, защото е издал първата книга с цялостно описание на двойното счетоводство. Няколко десетилетия преди него Бенедикт Котругли е дал първото описание на метода за счетоводни записвания на италианските търговци. А „Диплографията“ на братя Караминкови е първата българска книга по счетоводство.

И само толкова. Какви са тези книги, как изглеждат, какви са били хората, които са ги написали – пълна мъгла. Преподавателите и гилдията не считат за нужно да се занимават с писаници от преди няколко столетия. Но във века на технологиите е лесно да се намерят тези книги в дигитален формат. И когато ги прочетох останах шокиран колко актуално звучат те. Затова реших в тази статия да споделя малко повече информация за тях и техните автори. Има и линкове откъдето може да ги свалите.

Бенедикт Котругли и неговата книга „За търговията и съвършения търговец“

Кой е той

Бенедикт Котругли (италианците го наричат Бенедето Котругли, хърватите – Бенедикт Котрулевич) е роден през 1416 година в Рагуза, както тогава се е казвал град Дубровник. В младежките си години е учил в университета на Болоня. Но така се е стекъл животът му, че бил принуден да прекъсне следването и да поеме семейната търговия с вълна и платове. Той пътувал много и живял не само в Рагуза, но и в Барселона, Флоренция, Венеция и Неапол. Като истински ренесансов човек,  считал търговията за благородна и полезна дейност. А добрият търговец, от друга страна, трябва да съчетава широки познания по различни науки, християнски добродетели и общочовешки качества като смелост, доблест, честност. За съжаление действителността през 15 век била коренно различна. Ето какво пише Котругли в предисловието на своята книга:

„В тази професия (търговията) аз виждам, че обучението е неадекватно, зле организирано, разпиляно и безполезно до такава степен, че в мен се събуди желание да помогна, а от друга страна ме боли като гледам как тази полезна и необходима дейност е попаднала в ръцете на недисциплинирани и недодялани хора, които я упражняват без мисъл и ред, пренебрегвайки или изопачавайки законите, и как тази професия е пренебрегвана от мъдрите и образованите и е оставена на тези, които не знаят нищо освен празни приказки.“

И така, Котругли използва това, че чумната епидемия през лятото на 1458 година го принуждава да се усамоти в замъка Серпико, за да напише Della mercatura e del mercante perfetto (За търговията и съвършения търговец). Каквото и да ви говорят – това НЕ Е книга по счетоводство. Това е нещо много повече. Това е може би първият в историята на човечеството опит на успешен предприемач да обобщи своя жизнен и професионален път в цялостна система за успешен бизнес. Неслучайно бизнес училището с една от  най-добрите МВА програми в Югоизточна Европа носи неговото име.

Съдържание на книгата

Тя има четири раздела с общо около 50 глави. Първият е за произхода, формата и същността на това да бъдеш търговец. Вторият е посветен на значението на религията за търговеца. Третият е за моралните добродетели и прнципи, от които трябва да се ръководи търговецът. Четвъртият разглежда управлението на дома и семейството на търговеца, както и икономическите му въпроси.

Във всяка една глава Котругли дава на своите колеги практични свети по различни въпроси, свързани с търговска дейност. Как да подберат помещение за своята кантора. Подробности за различните начини за разплащане. Съвети за отглеждане на деца и избор на облекло, какви морални принципи са водещи за добрия търговец. Всичко това и много други неща го има в книгата. От гледна точка на счетоводството най-важна е глава XIII на първия раздел. Озаглавена е „За воденето на книгите по търговски начин“ (De l’hordene de tenere le scripture con ordine mercantile). В нея, в рамките на няколко страници, Котругли описва съвсем бегло метода на двойното счетоводство. С голяма доза сигурност можем да допуснем, че описва начина, по който той си е водил счетоводството.

Може би най-важното послание в тази глава не е посветено на счетоводните сметки, дебити или кредити, а звучи така:

И подчертаваме, че знанието как да водим записи в подходящ ред само по себе си ни учи да преговаряме, да търгуваме и да печелим. И търговецът не трябва да се доверява сляпо на паметта си, да се разчита на нея е довело мнозина до грешка …. Трябва да правите това (да водите търговски книги), за да имате винаги контрол над сделките, в които участвате…. И ако управлявате търговските си книги според тази система, можете с право да се наречете търговец, а ако не го направите, не сте достойни за името…. И периодично преглеждайте  архивите (книгите) си, защото те свидетелстват за всяко движение на активите на търговеца…“

За съжаление тази интересна книга, която в голямата си част е актуална и днес, може да намерите безплатно само на италиански например тук. На английски е преведен най-ранният намерен екземпляр от ръкописа, който се съкранява в Националната Библиотека на Малта. Може да си го купите от амазон, но цената е само за ценители.

Ето защо се постарах да преведа главата посветена на счетоводството. Може да си свалите текста от тук и моля да ме извините за всякакви грешки и неточности, които е възможно да съм допуснал. Ако откриете такива – пишете ми във формата за контакт, за да ги отстраня.

 

Лука Пачиоли и неговото „Ръководство по аритметика, геометрия, пропорции и съотношения“

Кой е той

Фра Лука Бартоломео де Пачиоло, известен повече като Лука Пачиоли, е роден между 1446 и 1448 г. в малкото тосканско градче Сансеполкро. През по-голямата част от живота си работи като преподавател по математика на различни места из тогавашна Северна Италия. Автор е на няколко книги по математика и още нещо, сред които:

Tractatus mathematicus ad discipulos perusinosръкопис от почти 600 страници, който Пачиоли пише между 1477 и 1480, за да се използва от учениците, на които преподава като учебник. Интересното е, че съдържа много задачи с практическа насоченост – продажба на бартер, покупко-продажба на валута, изчисляване на печалба, смесване на метали, лихви.

Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitaпървата издадена печатна книга на Пачиоли (на 10 Ноември 1494). Замислена е като учебник по математика, който да се използва в училищата. Състои се от 10 глави. 9 от тях обобщават математическото познание по това време по аритметика, алгебра и геометрия. А предметът на настоящата статия е Девета глава, озаглавена (приблизителен превод) „Счетоводство и търговски книги“. В нея Пачиоли разглежда някои аспекти на търговията като видове търговски документи, начини за разплащане, мерки и теглилки и, разбира се – цялостно и подробно описание на счетоводния процес (за това – след малко).

De viribus quantitatis – написана между 1496 и 1508 година, тази книга съдържа множество математически задачи, но и описания как да се правят … фокуси. Всъщност това е първата известна книга, в която са показани фокуси с карти. Не е издадена обаче и до края на 19 век до нея са имали достъп само малцина учени от университета на Болоня.

Divina proportione – Книгата е посветена на пропорциите и съотношенията и най-вече на т.нар. Златно сечение или „Божествена пропорция“ и неговото приложение в изкуството и архитектурата. Пачиоли пише книгата между 1496 и 1498 година докато живее в замъка на Дука на Милано Лудовико Сворца. По нея той работи заедно с (внимание) Леонардо да Винчи. Илюстрациите в книгата са именно на гениалния художник, на когото между другото Пачиоли преподавал математика. Съществуват сведения, че Леонардо да Винчи оценявал високо своето приятелство с Пачиоли и не е тайна, че творчеството му е дълбоко повлияно от Златното сечение.

Критика към Пачиоли

Съвременните изследователи считат, че цялата тази дейност на Пачиоли не е новаторска. Той не прави някакъв революционен пробив в науката. Книгите обобщават на достъпен език наличното към момента знание в областта на математиката и боравенето с числа. В средата на 16 век дори е обвинен, че една от главите на „Сумата“ е почти буквално изплагиатствана от по-ранна книга на художника Пиеро дела Франческа. В края на 19 век това е и доказано, след като книгата на дела Франческа е намерена в библиотеката на Ватикана. Не на последно място – посочват, че Пачиоли е описал Венецианската система на счетоводство. А по негово време по-развитата била Флорентинската.

Независимо от това, голямата заслуга на Пачиоли е поставянето на научния подход в основата на обучението по математика. Неговите ясни обяснения и гениалните рисунки на да Винчи спомагат много за разпространението и развитието на геометрията извън тесните кръгове на университетите и практическото им прилагане в архитектурата и строителството. Без съмнение описанието, което дава на двойното счетоводство дава силен тласък и в развитието на счетоводството като наука и практика.

Съдържание на книгата за счетоводството

За разлика от Котругли, Лука Пачиоли дава едно доста по-пълно и подробно обяснение на двойното счетоводство, използвано от венецианските търговци по това време. Всъщност методите, които представя Пачиоли много малко се различават от това, което познаваме днес – двойно счетоводно записване, оборотна ведомост, баланс и ОПР, инвентаризация. Описва сметки за активи, пасиви, капитал, приходи и разходи – същите категории, които използваме и днес. Изключително забавно е описанието на годишното приключване, където Пачиоли изрично предупреждава, че търговецът не трябва да спи през нощта, докато дебитите не се изравнят с кредитите 😀😀😀.

Книгата засяга широк спектър от теми – от етиката и моралните принципи в счетоводството, през различните видове счетоводни сметки, чак до правилото 72. Последното е метод за изчисляване на приблизителното време, за което една инвестирана сума се удвоява. По същество Пачиоли използва логаритми около век преди Джон Непиер.

Но може би най-важната поука, лайтмотивът на тази глава е, че счетоводството е важен инструмент за управление на бизнеса, който добрият предприемач трябва да използва, за да е успешен. Или както Пачиоли го е написал: „… ако си слаб счетоводител, ще работиш на сляпо и ще страдаш от загубите, които ще последват. Следователно – работи здраво и направи всичко възможно да бъдеш добър счетоводител.

Повече подробности на линковете по-долу

За Лука Пачиоли

Превод на Summa de arithmetica на английски

За „Сумата“

Коментар и анализ на „Сумата“

Първата българска книга по Счетоводство

„В България счетоводството започва да се развива през 19 век, като автори на първата българска счетоводна книга са братята Христо и Стоян Караминкови. Тя се нарича „Диплография, или как да се държат търговските книги“ и е издадена в Цариград през 1850 година.“

Ето този текст с дребни промени може да прочетете във всеки учебник или статия по история на счетоводството у нас. И това е всичко, което се знае за тази фундаментална книга по счетоводство. Всъщност тази оскъдица на информация е основната причина да напиша настоящата статия. Струва ми се, че е редно да хвърлим малко повече светлина върху книгата и нейните автори, защото най-малкото това е част от нашата история.

Кои са авторите

Твърде малко успях да открия (засега) за братята Христо и Стоян Караминкови. От сайта Енциклопедия българско възраждане можем да разберем, че Христо Караминков (Христаки Минкович) е роден през 1830г. в Калофер в семейството на търговеца Димо Караминков. През 1849г. заедно с брат си Стоян наследява търговската кантора на баща им и се мести в Цариград. Участва активно в борбите за национална независимост – един от авторите на проекта за Устав на българската екзархия е. Подпомага финансово издаванато на вестника на Г.С. Раковски „Дунавски лебед“. През 1850г. заедно с брат си издава въпросната книга. Много интересно е финансирането на изданието – 493 българи са предплатили общо 591 екземпляра. Описани са поименно в края на книгата и там личат имената на видни търговци братята Тъпчилещови и братята Христо и Никола Пулиеви от Карлово (чичовците на Христо и Евлоги Георгиеви), Стоян Каблешков (чичо на Тодор Каблешков). Но също така и представители на средната класа като например Тихо Обретенов (мъжът на баба Тонка) и на интелигенцията. Например Кръстю Пишурка, даскал Ботьо Петков, Йоаким Груев. Прави впечатление, че са се включили и не малко училища. Общинските училища в Плевен и Русе купуват по 5 броя. От Ловеч са записани „славяно-българските“ учители Георги М. Владискин и Емануил Лазаров.

Този Христо Караминков не бива да се бърка с революционера Христо Караминков – Бунито. За другия брат – Стоян Караминков успях да разбера само, че е роден през 1828г. и разбира се – участвал е в написването на книгата.

Съдържание на книгата

Тя е разделена на три основни части

Кратко Предисловие, в който се обосновава важната и благотворна роля на търговията за развитието на всеки един народ и в частност на българския. Накратко: Защо търговията е главна причина за просвещението на народите? Защото като почне един непросветен народ да търгува, започва да пътува до разни страни и се събира с всякакви народи. И като вижда как другите народи преуспяват посредством науката, тогава и той се принуждава да се образова не само с чужди езици, но и всякакви науки.

След това в около 40 страници дават теорията на Диплографията. Описва се същността на двойното счетоводно записване и какви книги трябва да се водят. Книги като Каса, Вносна книга, Износна книга, Магазинална книга и т.н. Особено значение има Главната книга. Описан е процесът на месечното приключване (о да, още тогава са правили месечно приключване) на „Равносметната книга и сметката на приятелите“. Ако се чудите какви са тези приятели – съдружниците в едно търговско дружество тогава са наричани „другари“ или „приятели“. В самите книги се водят отделни сметки за: влога (капитала), менителници, за покупка и продажба на стоки, за вземания (длъжници) и задължения (Займателе), за разноски на дружеството, за „Дребосъци“ и за „Печялы и Загубы“. Част от търговските книги е и книгата за писма – получени и изпратени.

Следва най-дългата част от книгата – Практически примери за записите във всички търговски книги. Както и в съвременните учебници по счетоводство – дават една измислена търговска къща и какви операции са се случили в нея. Почти половината страници са заети с писма и отговори на писма, които дават много интересни подробности за живота от онова време. И много можем да се поучим на уважение към клиента от нашите предшественици. Как ви звучи това:

„На драго сърце разчетохме Вашето честно писмо от 14 февруари, чрез което проумяхме желанието Ви и ся ублагодарихме премного, най-вече за почетта Ви, която отдавата не малката ни Търговска Къщица. Готови сме приятеле, да Ви принесем с най-голямото ни залягание за ползите Ви, нашите слугувания върху делата Ви, и с времето работата ни ще Ви обвери, без да простираме сега повече.“

Книгата в дигитален формат ми попадна преди време от един сайт, който вече не съществува. Добре, че успях овреме да си я сваля. Можете да я вземете от тук.

През 2000 година Стопанската Академия в Свищов издава фототипно издание на книгата, което все още може да се намери по антикварните магазини. Но цената е трицифрена.

Малко размисли за заключение

За мен лично прочитането на тези книги беше едно вдъхновяващо преживяване. Те съдържат безценни съкровища от отминали епохи под формата на съвети, които са актуални и днес. Бих ви посъветвал да ги прочетете и вие, но имайте предвид, че това е едно мъчително упражнение заради стария език и стил на писане.

Ето и някои изводи, които си направих:

Първо, книгите са написани от практици с добро образование и широки познания за света на „бизнеса“. Това не са академични трудове, а практически насочени наръчници. Тоест от векове е осъзната нуждата от споделяне на опит и добри практики за управление на търговската дейност.

Второ, и в трите книги се набляга много на необходимостта от система при управление на бизнеса. Не може да си успешен в бизнеса, ако си разпилян, хаотичен, разчиташ да помниш всички сделки, покупки, продажби. Няма как да стане – трябва ти система, която да обхване движението на стоките, парите, приходите и разходите. Според Лука Пачиоли „Три неща са необходими на всеки, който иска да управлява успешна търговия: 1. Пари или кредит; 2. Добър счетоводител; 3. Система, която описва сделките по правилен начин.“

И тази система е двойното счетоводно записване. При това трябва да си подреден и прецизен. Братя Караминкови го казват така: „Диплографецът, или търговецът, или писарят му е длъжен да държи чисто книгите и на всеки пример да се вниква добре … Доста е голяма грешка, когато се вижда заплескано в търговските книги, стъргано и преписвано.“

Трето и най-важно – за „бащите“ на счетоводството то не е някакъв придатък, обслужваща функция или административно бреме. За тях счетоводството е важна част от дейността на добрия търговец. Днес е изключително модерно да се говори, че финансовият отдел трябва да е партньор на бизнеса. А всъщност счетоводството е измислено от бизнеса, за да следи и управлява по-добре печалбите си. Котругли, Пачиоли и братя Караминкови вменяват задължение на търговеца да води счетоводството си, ако иска да е успешен.

В 21 век динамиката на бизнеса е такава, че практически е невъзможно всеки предприемач да води счетоводството на фирмата си. Както и всеки счетоводител да е предприемач. Може би е по-точно да кажем, че ако сте търговец, или собственик на бизнес и не познавате основните счетоводни концепции, не се интересувате от счетоводното отражение на сделките, които правите и не ползвате аналитична информация от счетоводството – то Вие просто работите на сляпо и ще страдате от загубите, които ще последват. И обратното е в сила – ако сте счетоводител, който си гледа само фактурите, сметките и най-важно е дебитът да му се равни с кредита, а не се интересувате от бизнеса, клиентите, продуктите, то сте просто един чиновник, който държи собствениците на компанията на сляпо. И рано или късно ще страдате от загубите, които ще последват.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.