Сравнение на файлове в две различни папки

Check files with PQ 04.4

Постоянна връзка.