Сравнение на файлове в две различни папки

Check files with PQ 03.4

Постоянна връзка.