Сравнение на файлове в две различни папки

Check files with PQ 03.3

Постоянна връзка.