Сравнение на файлове в две различни папки

Check files with PQ 02.3

Постоянна връзка.