Прекалено голям файл в Excel – 6 причини за проблема

Too big Excel file 03.02

Постоянна връзка.