Извличане на текст от уеб сайт с Ексел (web scraping)

Get text from web page 03.2

Постоянна връзка.