Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 20

Постоянна връзка.