Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 18

Постоянна връзка.