Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 14

Постоянна връзка.