Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 10

Постоянна връзка.