Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 06

Постоянна връзка.