Динамична графика със скрол бар (scroll bar)

Chart wilth scroll bar 01

Постоянна връзка.