Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 05.4.

Постоянна връзка.