Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 05.2

Постоянна връзка.