Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 04.3

Постоянна връзка.