Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 04.2

Постоянна връзка.