Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 03.6

Постоянна връзка.