Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 03.5

Постоянна връзка.