Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 03.2_3

Постоянна връзка.