Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.9

Постоянна връзка.