Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.8

Постоянна връзка.