Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.7

Постоянна връзка.