Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.6

Постоянна връзка.