Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.5_3

Постоянна връзка.