Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.5_1

Постоянна връзка.