Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 02.1

Постоянна връзка.