Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 01.2

Постоянна връзка.