Създаване на шийтове с имена от списък

Sheets from list 01.1

Постоянна връзка.