Графика с акценти

Highlits-in-line-chart 04.4

Постоянна връзка.