Графика с акценти

Highlits-in-line-chart 03.3

Постоянна връзка.