Графика с акценти

Highlits-in-line-chart 01.3

Постоянна връзка.