Графика с акценти

Highlits-in-line-chart 01.2

Постоянна връзка.