Промяна на формат на данните в Power Query

Продължаваме с преобразуването на данните за пътуванията на българските граждани във вид, удобен за анализ. В предишната статия видяхме как първият ред на таблицата може да се превърне в заглавен, след което таблицата ни изглежда така:

На пръв поглед всичко е точно, но за съжаление това не е съвсем така. Ето тази формула ни подсказва какъв е проблемът:

В клетка В5 нямаме число, а текст, който прилича на число. Защо се е получило така, можем да разберем като се върнем в Power Query. На долната картинка с червено са оградени указателите за формата на данните в съответната колона. Те всички са АВС, което означава, че Power Query възприема данните в тази колона като текст. Със синьо е оградена вероятната причина за това – няколко клетки съдържат знака минус (-), което за Power Query е текст. И щом дори в една клетка има текст, то Power Query задава форматът на колона да бъде текст.

!!ВАЖНО: Ако в Ексел е напълно допустимо в една колона да има данни с различен формат, то в Power Query това не е възможно.

За щастие смяната на формата на колоната е изключително лесна и интуитивна. Просто трябва да натиснем бутона в ляво на заглавието на колоната и да изберем подходящ формат.

Както виждате възможностите са

1.2 – Дробно число

$ – Валута

123 – цяло число

% – процент

Дата и час

Дата (без час)

Само Час

Дата/ Час / Часова зона (представа си нямам това за какво се използва)

Времетраене

АВС – текст

Вярно/Невярно

И още два по-специални формата

Достатъчно е просто да изберем 123 (цяло число) и когато дадем ОК, Power Query автоматично конвертира данните. Обърнете внимание как вече са подравнени в дясно, което е индикатор, че са числа, а не текст. А указателят за формата вече е 123.

Преобразуваме и останалите две колони по същия начин, след което с  Close&Load бутона зареждаме данните в Ексел. Сега в клетка В5 имаме число, а на мястото на тиретата – стои празно.

Бонус:

На тази картинка ограденото в червено е много полезна информация. С нея Power Query ни казва, че заредил 40 реда с данни и има 4 грешки при зареждането. Т.е в 4 клетки не са заредени данни а празни стойности.

Ако кликнем върху надписа 4 errors, автоматично се отваря нова заявка, която съдържа само редовете, на които има грешки. Те са оградени със синьо, а с червено – допълнителната колона, в която Power Query ни отбелязва на кой точно ред от таблицата е съответната грешка.

Това може да ви бъде много полезно, ако работите с таблица от десетки хиляди редове.

Публикувано в 5 минути Power Query с етикети , . Постоянна връзка.