Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 5.03

Постоянна връзка.