Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 5.01

Постоянна връзка.