Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 4.12

Постоянна връзка.