Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 4.10

Постоянна връзка.