Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 4.03

Постоянна връзка.