Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 4.0

Постоянна връзка.