Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.07

Постоянна връзка.