Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.06png

Постоянна връзка.