Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.05

Постоянна връзка.