Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.04

Постоянна връзка.