Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.03

Постоянна връзка.